Sapere Fucking Aude

modtager betalinger per udgivelse

Et forsøg på at blive klogere

Sapere Opstod som et koncept efter vores afsluttede kandidaturer.

Da vi ikke længere kunne forventes at få smidt viden efter os i pensumlister og opleve den personlige dannelse der medfølger når man befinder sig med historiens klogeste hoveder. Samtidigt fandt vi at der var en ærgerlig tendens til at nogen af de mest oplysende værker vi selv havde mødt, aldrig blev set uden for vores egen specifikke faglighed. Vi kender af samme grund formentlig ikke til de store værker og tanker “uden for” vores egne små haver. Hvad endnu værer var, var denne tendes ikke isoleret til os, men derimod ganske almindeligt: Meget få folk kender til videnskaberne de ikke selv er uddannet i. Derfor blev Sapere F*** aude født.

Dette betyder ikke at vi tror vi er de første til at forsøge at lave noget almindeligt forståeligt med filosofi og videnskab – langt fra – men vi fandt to problemer i tidligere forsøg: Dels var det ofte meget indforstået hvad begreber betyder og hvem vigtige folk er. Dette betyder i praksis at de eneste der egentlig kan følge med, er dem der ved ca lige så meget som dem der snakker. Det næste problem var at andre forsøg på at udbrede filosofi ofte bliver meget abstrakt. Hvilket igen betyder at man både skal have en stor forforståelse for emnet, samt et højt abstraktions niveau, for at kunne bruge det man høre i sit eget liv. Ydermere kræver det mere end alimindelig fokus at følge med, ikke godt for et podcast.

Sapere forsøger at møde alle disse udfordringer! Vores erklærede mål er derfor at:

  1. Finde en måde at opleve nye tanker.

  2. Udbrede hvad repræsentanter fra den danske akademiske verden selv syntes var fremstående eller underkendte værker i deres fag. Uden at falde for en forsimpling af pointer der gør formidlingen irrelevant.

  3. Gøre denne viden tilgængelig, og relevant for lytteren

Forståeligt for dig der ikke allerede har læst teksten Samtidigt vil det også undgås at der drages på en lang liste af ukendte koncepter og fællesbetegnelser til at forklare dagens tekst. Kriteriet for hvert afsnit vil være at gøre os selv og vores lyttere klogere på et emne uden at nogen skal bruge en time på google eller wikipedia bagefter, for at forstå hvad man nu lige har lært. Det betyder ikke at vi ikke opfordre til selvstudier, men det bør ikke være en forudsætning.

I Sapere F. Aude podcastet bruges den første halvdel af hvert afsnit på at redegøre for hvad afsnittets emne er, hvorefter afsnittet begreber og tanker udvides med eksempler på den hverdagslige anvendelse eller konsekvens af tankesættet. Dette betyder også at lytter med fordel kan fortsætte med at høre på et afsnit, selvom emnet er svært at følge med i da sidste dels eksempler kan hjælpe med til forståelsen af koncepterne.

0 støtter per udgivelse